O nas

 

 

DELICPOL Sp. z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.4-4.1  dla Województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką

Wartość projektu:  7 047 988,33 PLN

Udział dofinansowania UE:     2 597 523,30 PLN

Okres realizacji:      2010-2012

Nr Umowy:  UDA-POIG.01.04.00-024-067/09-00

UDA-POIG.04.01.00-024-067/09-00